Registration

Race Registration for the WSA Championship Snow 2021 - Ramundberget is handle by WSA ( WSA - World Sleddog Association) or each member state. To sign up for Ramundberget each musher must apply to his or hers member club at WSA.

https://www.wsa-sleddog.com/en/wsa-en/members


Date  2020-07-21
International mushers

Race Registration for the WSA Championship Snow 2021 - Ramundberget is handle by WSA ( WSA - World Sleddog Association) or each member state.

To sign up for Ramundberget each musher must apply to his or hers member club at WSA.

https://www.wsa-sleddog.com/en/wsa-en/members


For more information about WSA visit www.wsa-sleddog.comDate 2020-07-21

Svenska förare

Intresseanmälan och kval till WSA World Championship i Ramundberget  den 11-14 mars 2021 sköts av SPHK (Svenska Polarhundsklubben). SPHK gör också anmälan till WSA och sköter detta.
Du kan inte anmäla dig själv till VM 2021 i Ramundberget. 

SPHK har en kvot på 30 deltagare (preliminär)

  • För att delta på WSAs mästerskap krävs medlemskap i SPHK
  • Intresseanmälan för att få en uppfattning om vilka klasser som är intressanta
  • Aktuella obervations tävlingar presenteras inom kort
  • OBS-tävlingar gäller samtliga som vill delta, även de som ingår i SDSFs team Sweden
  • Av 3 tävlingar räknas de 2 bästa
  • Varje förare ansvarar själv för att avanmäla sig i tid om de inte kommer att delta på tävlingen
  • Den som inte avanmäler sig får själv stå för kostnaden
  • För vidare information se WSAs hemsida och regler

Intresseanmälan ska innehålla: Namn, Klass, B eller C hundar samt mailadress


Information kommer finnas på www.sphk.se

Copyright © Winterplus AB