DJURSKYDD

Hundarnas hälsa och välbefinnande kommer i första hand på VM och på andra hundtävlingar. Djurskyddet är det vi prioriterar högst.

WSA VM kommer att ha tillstånd från Länsstyrelsen. För att anordna en hundtävling krävs att vi har en huvud veterinär från statliga Jordbruksverket. Förutom detta har WSA VM ett internationellt veterinär team bestående av minst 10 veterinärer+assistenter.

Alla hundar, ingen hund undantaget, kontrolleras av veterinärerna dagarna innan VM och de får inte tävla om de inte godkänts i denna kontroll.

Efter varje målgång kontrolleras hundarna av veterinärerna. Under VM kommer det finns veterinär praktik i direkt anslutning till start och mål. Djurtransport/ambulans finns. Till detta kommer det vara full transparens och samarbete från VM projektet inför, under och efter med Länsstyrelsen och kommunens kontrollerande organ.


Nedan ser ni vilka internationella och nationella lagar och regler vi arbetar efter.

Mvh Niklas Andersson Projektledare WSA VM 2021


INTERNATIONELLA REGLER

  • Alla hundförare måste stanna för en kontroll av dokument- och veterinärkontrollen innan de får tillgång till tävlingsområdet
  • Varje hund kommer att kontrolleras efter en provplan som tillhandahålls av ISDVMA. International Sled Dog Veterinary Medical Association 
  • Veterinärteamet kommer att kryssa av varje undersökt hundägarens veterinärhäfte. Alla avvikelser dokumenterades i detta häfte.
  • Efter kontrollen kommer hundföraren att få all information som behövs, och kan då evntuellt få tilltäde till tävlingsområdet

Mer information: https://isdvma.org/

JORDBRUKSVERKET

  • Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagstiftningen.
  • Alla hundar som kommer till VM 2021 informeras om att följa införselreglerna som gäller för Sverige.

 

Alla hundar som deltar i WSA VM 2021 omfattas av denna lagstiftning oavsett ursprungsland. Sverige har världens hårdaste lagstiftning och alla deltagare måste följa denna.

 

Mer information:

http://www.jordbruksverket.se


Den operativa djurskyddskontrollen på regional och lokal nivå sköts av Länsstyrelsen.

Länk till Länstyrelsen Jämtland/Härjedalen
DOPING

Alla hundar som startar på VM 2021 följer de svenska anti-doping reglerna.

Tavlingsorganisationen utför dopingtester som skickas till internationella utpekade labb.

Länstyrelsen kan också oannoserat göra dopingtester på tävlingarna.


De svenska anti-doping reglerna är de tuffaste i världen.

 

Mer information:

Länk till det nationella dopingreglementet

Copyright © Winterplus AB